Logo facebook
Plakat Parkowa Biblioteka 2024
Logo Legimi - link do podstrony z informacjami o Legimi
Okładki płyt CD z napisem CD muzyka - link do informacji o nowościach CD muzyka
Logo DKK i logo Instytutu Książki - link do informacji o DKK
Plakat Powiatowego Osrodka Pieczy Zastępczej - Podziel się domem
Odwiedź cyfrową Bibliotekę Polona - link do strony polona.pl
logo Aleph Polska
ODWIEDZIN NA STRONIE
809277

HISTORIA BIBLIOTEKI

1946
Zarejestrowanie pierwszej książki w inwentarzu Biblioteki.
Otwarcie Biblioteki Powiatowej; Janina PODLASKA – pierwszym kierownikiem.
1947
Wpisanie 500-ego egzemplarza książki.
1949
Obchody Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy.
1950
Otwarcie Biblioteki Miejskiej; kierownikiem zostaje Julia MIKLASZEWSKA.
1954
Bal Maskowy dla czytelników.
1955
Połączenie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w jedną placówkę, której kierownikiem zostaje Władysław ROMAN.
1956
Wydzielenie specjalnego księgozbioru dla dzieci i młodzieży jako zalążka Oddziału dla Dzieci; powstanie zespołu recytatorskiego.
1958
Wprowadzenie wolnego dostępu do półek.
1966
Nadanie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki imienia Stanisława Staszica Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Otwarcie Filii Nr 1 na osiedlu Stanisława Staszica.
1967
Powstanie przy Bibliotece Amatorskiego Zespołu Teatralnego – wystawienie „Pierwszego dnia wolności” L. Kruczkowskiego.
1968
Powstanie przy Bibliotece Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
1969
Współorganizacja Powiatowego Festiwalu Poetyckiego.
Przeniesienie Biblioteki do nowo otwartego Domu Kultury Zagłębia Miedziowego.
1971
Utworzenie Filii Nr 2 na osiedlu Zwycięstwa.
1975
Zmiana Powiatowej i Miejskiej w Miejską Bibliotekę Publiczną.
Powstanie w porozumieniu z ZOZ-em specjalnej Filii na terenie Szpitala Miejskiego z bogatym księgozbiorem medycznym.
Otwarcie Filii Nr 3 w hotelu robotniczym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie.
1976
Uhonorowanie Biblioteki przez dyrektora KGHM złotą odznaką Budowniczy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
1978
Powstanie Filii Nr 4 na osiedlu Przylesie.
1981
Otwarcie Filii Nr 5 na osiedlu Polnym.
1987
Początek gromadzenia „książek mówionych” z przeznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących..
1990
Przeniesienie Filii Nr 4 do nowych pomieszczeń przy ulicy Jastrzębiej 6.
Likwidacja Filii Nr 3.
Przeniesienie do nowej siedziby przy ul. Budowniczych LGOM 20 – Filii Nr 5.
1991
Początek gromadzenie kaset video w nowopowstałym Dziale Zbiorów Specjalnych.
1992
Mianowanie Barbary GRZYBEK-KORGÓL nowym dyrektorem Biblioteki.
Rozpoczęcie gromadzenie i udostępniania płyt kompaktowych.
Rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki; likwidacja katalogu kartkowego.
1993
Otwarcie Filii Nr 3 na osiedlu Ustronie.
I Tydzień Literatury Dziecięcej.
1994
Uroczyste otwarcie Biblioteki głównej w nowych pomieszczeniach przy ul. Skłodowskiej-Curie 6 zwanych Pałacykiem.
1995
Zarejestrowanie 100.000-nego egzemplarza książki.
1996
ZŁOTY JUBILEUSZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ; wydanie pierwszego numeru „Rozmaitości Bibliotecznych”.
1997
Mianowanie Ryszarda PTASZNIKA Dyrektorem Biblioteki.
Pierwsze Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Bibliotece.
Rozpoczęcie gromadzenie wydawnictw multimedialnych.
1998
I Lubińskie Dyktando Ortograficzne.
Likwidacja Filii bibliotecznej w Szpitalu Miejskim.
Umożliwienie czytelnikom dostępu do Internetu.
1999
Awans Grażyny GOSŁAWSKIEJ na Dyrektora Biblioteki.
Powstanie Czytelni Prasy.
2000
Miejska Biblioteka Publiczna członkiem Polskiego Związku Bibliotek, Dyrektor MBP członkiem Zarządu.
Pierwsze uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
2001
Obchody 55-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej; utworzenie Gabinetu Edukacji Ekologicznej.
Spotkanie Zarządu PZB w Miejskiej Bibliotece.
30 - lecie powstania Filii Nr 2.
2002
Biblioteka po raz pierwszy włączyła się w kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Pokaz szkoleniowy; Zautomatyzowany system biblioteczny ALEPH.
Wydawnictwo „Jaworski” z Warszawy objęło patronat nad Oddziałem dla Dzieci – co zaowocowało podpisaniem umowy miedzy wydawcą a dyrektorem Biblioteki.
2004
Otwarcie PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ przy ul. Odrodzenia.
2005
Wprowadzenie nowego systemu bibliotecznego ALEPH.
2006
Obchody 60 - lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.
2007
Mianowanie Marka MIERZEJEWSKIEGO na Dyrektora Biblioteki.
2008
Przeniesienie do nowej siedziby przy ulicy Żurawiej – Filii Nr 3.
2010
Przeniesienie do nowej siedziby przy ulicy Nordwia Filii Nr 5 - Biblioteka Multimedialna „Czytnik”.
2012
Jubileuszowe XV Wesołe Dyktando Ortograficzne.
2014
Otwarcie przy ul. Odrodzenia 24 Biblioteki Multimedialnej "Łącznik"
2016
Jubileusz 70-lecia Biblioteki.