ODWIEDZIN NA STRONIE
578456

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw - tel.: 76 7463965, e-mail: iod@mbplubin.pl